น้ำมันรำข้าว ทำมาจากข้าวนาปรังที่ส่วนใหญ่ปลูกในพื้นที่
ชลประธาน ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

มีโอรีซานอล 8,000 ppm

Web by ::*