เพราะเราคัดสรรทุกสิ่งเพื่อคุณให้ดีที่สุด

“ใจข้าว” กลั่นมาจาก "หัวใจ” ของข้าว
นั่นคือจมูกข้าวและรำข้าว ส่วนที่มีประโยชน์ที่สุดของข้าว

รำข้าวและจมูกข้าวจะถูกขัดสีออกจากเมล็ดข้าวกล้อง
ก่อนจะถูกสีเป็นข้าวสาร เป็นส่วนที่มีประโยชน์ของเมล็ดข้าว...

อ่านต่อ

#ดีที่สด
“หัวใจแห่งคุณค่าจากรำข้าวสดใหม่”

ใจข้าวแตกต่าง เพราะ ผลิตจากรำที่สดใหม่โดยที่เราได้รับรำจากโรงสีใกล้เคียงโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงใช้รำข้าวจากโรงสีของเราเองซึ่งเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องทันที จึงได้รำข้าวที่สดใหม่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตน้ำมันรำข้าว

JaiKao’s Products

“ข้าวมีดีที่ใจ” และในที่สุด “ใจข้าว” ก็จะสามารถพยุงต้นข้าวให้ดีขึ้นได้

ซึ่งเราเชื่อว่า น้ำมันรำข้าว ‘ใจข้าว’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว จะสามารถทำให้มูลค่าของรำดีขึ้น ท้ายที่สุดก็จะสามารถลงไปช่วยทำให้มูลค่าของข้าวเปลือก (“ต้นข้าว”)ดีขึ้น ทำให้ผู้ปลูกข้าวมีชีวิตที่ดีขึ้น และจะสามารถช่วยพัฒนาประเทศชาติได้ เพราะข้าวคือพืชเศรษฐกิจหลักของไทย

อ่านเรื่องราวดีๆ และคุณประโยชน์มากมายของใจข้าว

JaiKao’s Stories JaiKao’s Benefits
Please check your feed, the data was entered incorrectly.