น้ำมันรำข้าวหอมมะลิ

Jasmine rice bran oil

Buy Now

“ข้าวหอมมะลิ” เป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดของไทย มีชื่อเสียงและเป็นที่กล่าวขานจากคนทั่วโลก “The Best of Thai Rice”

ข้าวหอมมะลิเป้นข้าวนาปีที่ปลูกเพียงปีละครั้ง ปลูกในนาน้ำฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนที่ไม่นิยมใช้สารเคมี 

เรานำส่วนที่ดีที่สุดนั่นคือ รำข้าวและจมูกข้าวของข้าวหอมมะลิ มาสกัดเป็นน้ำมันรำข้าว จึงได้สารโอรีซานอลที่มากกว่า 12,000ppm และเราจะพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพของน้ำมันรำข้าวหอมมะลิให้ได้โอรีซานอลที่สูงขึ้นอีก

Web by ::*