ให้ใจข้าวช่วยดูแลคุณ

ร่างกายคนเราควรได้รับแคลอรี่ต่อวันเท่าไร?

9 March 2020

แคลอรี่ (Calories) คือ หน่วยวัดพลังงานอย่างหนึ่งของอาหาร ส่วนใหญ่แล้ว จะหมายถึงพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม หรือพลังงานที่ร่างกายใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ  มักเรียกว่า “กิโลแคลอรี่” (Kilocalories) ซึ่งจะแสดงอยู่บนฉลากอาหารว่า kcal ซึ่งปกติแล้ว ร่างกายต้องการแคลอรี่ เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่หายใจไปจนถึงกิจกรรมที่ต้องเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเดินหรือการวิ่ง อย่างไรก็ตาม หากรับจำนวนแคลอรี่มากกว่าที่เผาผลาญออกไป ร่างกายจะแปรรูปพลังงานเหล่านั้นเป็นไขมันส่วนเกินเก็บสะสมตามร่างกาย ส่งผลให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

ดังนั้นจำนวนแคลอรี่ที่ร่างกายควรได้รับพลังงานในแต่ละวันอย่างเพียงพอและเหมาะสม คือ
– ผู้ชายควรได้รับพลังงานจากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในปริมาณ 2,000 กิโลแคลอรี่
– ผู้หญิงควรได้รับพลังงานในแต่ละวันไม่เกิน 1,600 กิโลแคลอรี่

ทั้งนี้ เด็กแต่ละวัยมีความต้องการแคลอรี่แตกต่างกัน โดยเด็กโตต้องการพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากกว่าเด็กเล็ก ส่วนวัยรุ่นต้องการพลังงานในจำนวนที่ใกล้เคียงกับผู้ใหญ่ ดังนั้น ปริมาณพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันนั้นอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยอื่น เช่น เพศ อายุ น้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย หรือกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน


อ้างอิงข้อมูลจาก :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

#ใจข้าว #น้ำมันรำข้าว #JaiKaoRiceBranOil #ricebranoil #ให้ใจข้าวช่วยดูแลคุณ #JaiKaoSelfCare

share